Umów się na wizytę online

Płaskostopie u dzieci

Płaskostopie, potocznie nazywane platfusem, to bardzo często występujące schorzenie stopy, które objawia się obniżeniem łuków stopy, a w konsekwencji ich przyleganiem do podłoża. Warto wiedzieć, kiedy jest ono zjawiskiem fizjologicznym, a kiedy powodem do zmartwień i wizyty u specjalisty.

Czym jest płaskostopie i jego rodzaje

Płaskostopie występuje wtedy, gdy sklepienie stopy jest nieprawidłowo rozwinięte i zamiast przyjmować postać łuku, jest płaskie.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje płaskostopia, które mogą, ale nie muszą ze sobą współwystępować. Jest to płaskostopie poprzeczne i płaskostopie podłużne.

Płaskostopie poprzeczne dotyczy łuku poprzecznego i objawia się ono jego obniżeniem oraz przeniesieniem punktu podparcia na drugą i trzecią kość śródstopia. W efekcie prowadzi do obciążania stopy i zmian w układzie kostno – mięśniowym w postaci rozejścia się kości śródstopia, przez co widoczne jest zwiększenie szerokości stopy.

Płaskostopie podłużne jest to wypłaszczenie łuku podłużnego i najczęściej występuje u dzieci i młodzieży.

Przyczyny i objawy płaskostopia

Płaskostopie u małych dzieci zwane jest płaskostopiem fizjologicznym. Wraz z wiekiem, gdy dzieci zaczynają chodzić i przybywa tkanki mięśniowej, płaskostopie zanika. Aby zapewnić mięśniom odpowiedni rozwój, warto zadbać zarówno o kondycję ruchową, jak i prawidłowe obuwie. W wieku 4 – 5 lat stopa dziecka powinna być już wykształcona, czyli posiadać widoczny łuk poprzeczny, podłużny oraz prawidłowo zbudowany staw skokowy.

Prosty test kształtu stopy można przeprowadzić samemu w warunkach domowych. Polega on na odbiciu mokrej stopy dziecka na suchej powierzchni. Wtedy będziemy mogli bez trudu zobaczyć, czy stała stopa przylega do podłoża, czy widoczny jest łuk.

U starszych dzieci, najczęstszą przyczyną płaskostopia podłużnego jest nieprawidłowy rozkład obciążenia, obniżone napięcie mięśniowe, nadwaga, a także niewłaściwie dobrane obuwie lub brak prawidłowego ukrwienia stóp, czemu winne jest częste siedzenie z opuszczonymi nogami.

Płaskostopie poprzeczne jest natomiast najczęściej spowodowane otyłością, chorobami układowymi lub palcem młoteczkowatym.

Rozpoznanie płaskostopia możliwe jest po wykonaniu odpowiednich badań stóp i postawy.

Oceniane jest m.in. ułożenie stopy i jej praca podczas chodzenia oraz stania, a w wyjątkowych sytuacjach również sąsiednie stawy.

Najczęstsze objawy płaskostopia u dzieci to:

– częściowe lub całkowite załamanie łuku;

– przechylanie pięt na zewnątrz;

– ból stóp i nóg;

– nierówne ścieranie podeszw butów.

Dzieci z płaskostopiem muszą być koniecznie poddane leczeniu, ponieważ zaniedbania mogą prowadzić do deformacji stóp jak np. paluch koślawy, problemów z chodzeniem, stanów zapalnych stawów i więzadeł stopy.

Jak leczyć płaskostopie?

Leczenie płaskostopia jest uzależnione od stopnia zaawansowania wady i zawsze jest ono indywidualnie dobierane przez specjalistę. U dzieci najczęściej stosuje się leczenie zachowawcze, czyli fizjoterapię, mającą na celu wzmocnienie mięśni, usprawnienie stawów i utrwalenie prawidłowych wzorców ruchowych.

Dodatkowo, powszechnie stosowane są wkładki ortopedyczne, dobierane i dopasowane do wieku oraz rodzaju wady, które rozkładają ciężar ciała dziecka na poszczególne miejsca na stopie, korygując podpierające je układy – kostny oraz mięśniowo – więzadłowy.

Przykładowe ćwiczenia na płaskostopie to:

– chodzenie na palcach;

– podnoszenie stopami woreczków z ryżem;

– chwytanie stopami przedmiotów;

– chodzenie na wewnętrznych krawędziach stóp.

Warto pamiętać, że ćwiczenia powinny być prowadzone zarówno przez fizjoterapeutę, jak i w domu, pod kontrolą rodziców. Codziennie ćwiczenia około pół godziny, mogą przynieść znaczące efekty i wyeliminować płaskostopie na wczesnym etapie.