Umów się na wizytę online

Poznajemy ciało od podstaw

Prowadzimy szczegółową diagnostykę funkcjonalną pacjenta, dzieląc ją na: badanie ortopodologiczne oraz analizy i testy na przyrządach.

– Badanie topodologiczne – polega na diagnozie i  ocenie funkcjonowania całego układu ruchu. Pierwszym etapem jest wywiad medyczny. Następnie ortopodolog ocenia siłę oraz wydolność układów: kostno-stawowego (tzw. ruchomość stawów) i mięśniowego (długość mięśni, siłę, balans). Ponadto w trakcie tego badania dokonywany jest pomiar długości kończyn i sprawdzana stabilizacja w trakcie stania oraz chodu.            

– Mata tensometryczna to platforma komputerowa, która daje rzeczywisty obraz zachowania się stóp zarówno w statyce (kiedy stoisz), jak i dynamice (w trakcie ruchu). Obraz pochodzący z pedobarografu, ukazuje się na ekranie monitora i na żywo ortopodolog obserwuje, ruch pacjenta, zmieniającą się siłę nacisku stóp, w tym poszczególnych jej części oraz sposób przetaczania się, rytm i fazy kroków i równowagę ciała. W badaniu statycznym ortopodolog obserwuje poziom i symetrię obciążeń stron ciała względem siebie, ukształtowanie stóp, ich sklepienia i łuki. Na podstawie badania komputerowego jest w stanie określić odchylenia od normy i we właściwy sposób ukierunkować terapię pacjenta oraz potwierdzić zasadność wykonania indywidualnych wkładek ortopedycznych.

Mata pozwala zdiagnozować i obserwować postępy w terapii takich wad i dysfunkcji, jak: płaskostopie poprzeczne i podłużne, halluksy nadmierną pronację i supinację, koślawość/szpotawość stawu skokowego. Pozwala również ocenić ryzyko powstania owrzodzeń w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej u pacjentów diabetologicznych.

– Podoskop diagnostyczny, umożliwia badanie pacjenta metodą odbicia lustrzanego w pozycji statycznej- na stojąco. Badanie podoskopowe daje możliwość obserwacji kształtu stopy, jego łuków i wysklepienia. Podoskop umożliwia także wykonanie testów funkcjonalnych, które pokazują zachowuje stóp w określonym ruchu, siłę ścięgien oraz mięśni kończyn dolnych. Dzięki tej obserwacji poszerzamy diagnostykę w kierunku: koślawości lub szpotawości pięty i stawu skokowego, nadmiernej pronacji lub supinacji stóp, wydolności ścięgna Achillesa.

– Plantograf umożliwia uzyskanie w badaniu statycznej i dynamicznej odbitki plantograficznej spodu stóp. Dzięki temu badaniu możemy dostrzec różnice w odbiciu, kształcie oraz rozłożeniu nacisku stosunku jednej stopy do drugiej. Jest to urządzenie pozwalające  potwierdzić punkty nadmiernych obciążeń a nawet niewydolność ścięgna Achillesa. Na podstawie odbitki pantograficznej stóp planujemy i projektujemy rozmieszczenie elementów korygujących, które w kolejnym etapie uwzględniamy w indywidualnej wkładce ortopedycznej.

Drogi Pacjencie, diagnostyka to najważniejszy element na drodze do lepszej sprawności. W Centrum Podozone  diagnostykę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Prowadzimy II kierunki diagnostyki:

  1. Bóli mięśniowych, przeciążeniowych, rehabilitacji  po zabiegach i kontuzjach                                                                                    – BADANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE +TERAPIA   Cena 150 zł

  2. Wad i dysfunkcji stóp, wad postawy, wkładek ortopedycznych, profilaktyki pacjenta diabetologicznego                                     – DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA+ BADANIE KOMPUTEROWE STÓP      Cena 150 zł

Rezerwacji wizyty dokonasz pod nr. Tel. +48 607 770 937